top of page

[รู้หรือไม่] ถ้วยอนามัยดีอย่างไร?

ถ้วยอนามัยดีอย่างไร (ประโยชน์ของถ้วยอนามัย)?


1. ราคาประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • ใช้ได้นาน 3-5 ปี

  • ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ต้องกำจัดทิ้ง

2. สะดวกกว่า

  • สามารถใส่ได้นานถึง 12 ชั่วโมง (และปัสสาวะขณะใส่ได้)

  • สามารถรองรับเลือดได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

3. ไม่มีกลิ่น

  • ถ้วยอนามัยกักเก็บเลือดข้างในร่างกาย เมื่อเลือดไม่สัมผัสกับอากาศจึงไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์

4. ลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไม่ทำลายสมดุลกรด-ด่าง.ของ.ร่างกาย

  • ผ้าอนามัยแบบแผ่นกระตุ้นการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

  • ผ้าอนามัยแบบสอดทำลายสมดุลของค่ากรดและด่าง (PH) ตามธรรมชาติของร่างกายเรา

  • ถ้วยอนามัยกักเก็บเลือดตามธรรมชาติ ไม่ได้ดูดซึม จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาแบบผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

#ยังฝันสวมใส่อิสรภาพ

#YoungfunWearYourFreedom

#ถ้วยอนามัยยังฝันแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย

#YoungfunSolvingPeriodPoverty

#เพราะสุขอนามัยที่ดีคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

#BecauseGoodHygieneIsHumanRight

#periodpoverty #menstraulcups #period #womenhygiene #ถ้วยอนามัย #ประจำเดือน #สุขภาพผู้หญิง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page