top of page

[22 มี.ค. 2565] โครงการยังฝัน ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

2 ปีที่แล้วโครงการ "ยังฝัน" ได้ริเริ่มขึ้นโดยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ไม่แสวงผลกำไร ที่ออกแบบ, ผลิต และบริจาคถ้วยอนามัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย (Period Poverty), การตีตราผิดๆเกี่ยวประจำเดือน (Period Stigma) และปัญหาขยะในประเทศไทย


เราริเริ่มโครงการยังฝันเพราะเราเชื่อว่าการมีสุขอนามัยที่ดีคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Basic Human Right) แต่ทว่าในปัจจุบันผู้หญิงหลายล้านคนในประเทศไทยกลับถูกลิดรอนสิทธินี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและควรได้รับการแก้ไขโดยด่วน


จากการสนับสนุนของ เทใจดอทคอม, กลุ่มลูกเหรียง, มูนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, มูลนิธิสะสางและสร้างสรรค์ และพี่ๆในเครือข่ายต่าง ๆ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ในวันนี้ โครงการยังฝัน ได้มีโอกาสเดินทางไปปัตตานี และ ยะลา (จังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนและสอนการใช้ถ้วยอนามัยยังฝันที่จะช่วยให้เด็กผู้หญิงและนักศึกษาที่ยากลำบากได้เข้าถึงการมีสุขอนามัยที่ดี


ในช่วงเช้า โครงการยังฝัน แวะไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พูดคุยให้ความรู้เรื่องการใช้ถ้วยอนามัยกับ "กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี" (Division of Student Development Pattani Campus) เนื่องจากกลุ่มนักศึกษากำลังมีโครงการที่จะช่วยนักศึกษาหญิงลดภาระจากการมีประจำเดือน สำหรับเน็ตแล้วถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มนักศึกษาที่กำลังพลักดันโครงการนี้มีนักศึกษาชายหลายท่านรวมอยู่ด้วย


ตกบ่าย โครงการยังฝัน ได้เดินทางต่อไปยัง "กลุ่มชุมชนลูกเหรียง" (Carenation) เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆและทีม "อาสาสมัครขนมปังกับแยม" ในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการมีประจำเดือน ระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และการใช้งานถ้วยอนามัย ซึ่งเด็ก ๆก็ให้ความสนใจร่วมสนทนาและถามคำถามดี ๆมากมาย


อีกไม่นาน โครงการยังฝัน จะเริ่มเปิดแคมเปญ "ซื้อ 1 บริจาค 1" และการ "บริจาคเพียงอย่างเดียว" ให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย (Period Poverty) การตีตราผิดๆเกี่ยวประจำเดือน (Period Stigma) และปัญหาขยะในประเทศไทย (Waste Problem) ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ โครงการยังฝัน ด้วยนะคะ


'โครงการยังฝัน' ณ กลุ่มชุมชนลูกเหรียง จังหวัดปัตตานี
'โครงการยังฝัน' ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

#ยังฝันสวมใส่อิสรภาพ

#YoungfunWearYourFreedom

#ถ้วยอนามัยยังฝันแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัย

#YoungfunSolvingPeriodPoverty

#เพราะสุขอนามัยที่ดีคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

#BecauseGoodHygieneIsHumanRight

#periodpoverty #menstraulcups #period #womenhygiene #ถ้วยอนามัย #ประจำเดือน #สุขภาพผู้หญิง


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page